Loading...

Opinie sądowo-
lekarskie

Ekspertyzy medyczne na rzecz organów procesowych, kancelarii i osób prywatnych, m.in.:

  • • określanie mechanizmu uszkodzeń ciała
  • • prawno-karna kwalifikacja uszkodzeń
  • • określanie stopnia procentowego uszczerbka na zdrowiu
  • • wszechstronna analiza dokumentacji medycznej
  • • reopiniwanie wykonanych poprzednio ekspertyz
  • • opiniowanie na podstawie dokumentacji
  • • badania i ocena czy poniesione obrażenia kwalifikują się do wszczęcia postępowania

Ekspertyzami medycznymi zajmują się również lekarze z listy biegłych sądowych.